Heading hidden

Chương trình học cho người lớn gồm sinh viên và người đi làm ở Trang Loren được thiết kế toàn diện để học viên làm chủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, và Viết và Ngữ pháp. Tùy vào mục tiêu, học viên người lớn có thể thiết lập các mục tiêu của mình ở các cấp độ khác nhau ví dụ như: học để Giao tiếp, hay học ở cấp độ cao hơn để Đọc hiểu tài liệu hoặc ở cấp độ cao nhất là có khả năng Viết  trong Tiếng Anh.

Các bài giảng, các khóa học được xây dựng để bồi đắp cho người học các kiến thức nền tảng của việc học ngôn ngữ, bắt đầu từ việc luyện phát âm chuẩn xác, đến luyện giọng, luyện nghe nói.

Tiếp đó học viên được tổng ôn Ngữ pháp của 12 năm học Tiếng Anh từ tiểu học đến phổ thông hay các vấn đề từ A-Z của ngữ pháp.

Sau khi nắm chắc ngữ pháp, giao tiếp thành thạo, học viên được tiếp tục bồi đắp vốn từ vựng, cách sử dụng từ, cách thức diễn đạt ý tưởng một cách logic với văn phong của người bản xứ thông qua các khóa học Đọc hiểu và Viết Tiếng Anh.

Sau khi học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp, người học sẽ bước vào học luyện thi lấy các chứng chỉ như Ielts, Toefl, Toeic, chứng chỉ A1, A2, B1, B2 theo khung Châu Âu và luyện thi Đại học, v.v