Các khóa học khai giảng tháng 9/2018

Trangloren hiện là trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam về chương trình Anh văn Trẻ em với hơn 18 năm kinh nghiệm. Thông qua hoạt động vui chơi thú vị và đầy cảm hứng, các em được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên với 100% giáo viên bản ngữ.

Foto

Thông báo của trung tâm

Trangloren hiện là trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam về chương trình Anh văn Trẻ em với hơn 18 năm kinh nghiệm. Thông qua hoạt động vui chơi thú vị và đầy cảm hứng, các em được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên với 100% giáo viên bản ngữ.

Foto

Các khóa học khai giảng 09/2018

Trangloren hiện là trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam về chương trình Anh văn Trẻ em với hơn 18 năm kinh nghiệm. Thông qua hoạt động vui chơi thú vị và đầy cảm hứng, các em được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên với 100% giáo viên bản ngữ.

Foto

Thông báo của trung tâm

Trangloren hiện là trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam về chương trình Anh văn Trẻ em với hơn 18 năm kinh nghiệm. Thông qua hoạt động vui chơi thú vị và đầy cảm hứng, các em được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên với 100% giáo viên bản ngữ.

Foto