KHÓA LUYỆN ÂM

THÀNH QUẢ SAU KHOÁ HỌC:

  • Phát âm hoàn thiện tất cả các từ đơn tới đa âm tiết.

  • Tăng rõ rệt khả năng nghe và nói.

  • Phân biệt âm Vô Thanh, Hữu Thanh, Dòng chảy, Dừng, Chùng và Căng.

  • Nắm rõ và thành thạo kỹ thuật tạo 25 âm phụ âm và 14 âm nguyên âm.

  • Hiểu rõ sự khác biệt giữa nguyên âm tiếng Việt và tiếng Anh.

  • Cách tạo nguyên âm cao, thấp khác với ngắn dài.

Mục đích của ngôn ngữ là giao tiếp và truyền tải thông tin vì vậy một trong những kỹ năng cơ bản và tiên quyết để làm chủ giao tiếp trong ngôn ngữ đó là âm. Âm là phần cơ bản nhất tạo nên từ, cụm từ và câu trong mọi ngôn ngữ giao tiếp xã hội. Khoá học này giúp bạn đặt nền móng vững chãi nhất cho giao tiếp chuyên nghiệp và bài bản.

Khoá học Workshop giúp các bạn tiếp cận với các phụ âm và nguyên âm trong tiếng Anh Mỹ, với các kỹ thuật đơn giản hiệu quả người học sẽ từng bước làm mới tiếng Anh của bản thân và dần tích hợp để trở thành thói quen trong đọc và giao tiếp. Âm tạo nên Từ mà bạn nghe hàng ngày, âm xây nên cụm từ và câu trong giao tiếp của bạn, âm là viên gạch giúp xây nên ngôi nhà “Nghe – Nói – Giao tiếp” của bạn.
Hơn hết cả tại Trangloren, bạn sẽ thấy các giờ học đầy khám phá, thú vị và thách thức với các bước tiếp cận đơn giản và hướng dẫn những điều mà bạn chưa từng học tại bất cứ đâu, giúp bạn thay đổi và xây dựng một cách phát âm rõ ràng cho tiếng Anh của bạn, đó là nhân tố cơ bản cho một giao tiếp có hiệu quả