KHÓA NGỮ PHÁP

Ngôn ngữ được hiểu là một môn học của sự đa hình thái từ âm, giọng điệu, ngữ điệu cho tới văn phong nói viết và giao tiếp đều không hoàn toàn đồng nhất. Nhưng có một thứ duy nhất gần như bất biến trong mỗi ngôn ngữ đó là Ngữ pháp. Ngữ pháp như sợi chỉ đỏ xuyên suốt và gắn kết các phần của ngôn ngữ. Ngữ pháp xuất hiện trong tất cả các kỹ năng mà mỗi người muốn làm chủ một ngôn ngữ cần phải có, nghe, nói, đọc, viết. Ngữ pháp thể hiện người sử dụng nó có học hành và tiếp cận ngôn ngữ cẩn thận hay không.

Ở Trangloren, chúng tôi xây dựng ngữ pháp như phần không thể tách rời của một người học bài bản. Bạn cần có ngữ pháp để nói rõ ràng cụ thể, để phân biệt được ý tứ bạn muốn truyền đạt hơn là sự mơ hồ cần phải đoán của người nghe. Ngữ pháp làm cho một bài diễn thuyết của bạn trở nên mạch lạc ý tứ không lẫn lộn ước mong có thật thành ước mong không thể xảy ra. Ngữ pháp giúp bạn kể một câu truyện trong quá khứ đầy tình tiết hấp dẫn chứ không nhầm sang một câu truyện giả tưởng ở thời tương lai. Hay cũng nhờ ngữ pháp bạn sẽ hiểu được nghĩa của hai câu sau là hoàn toàn khác biệt: “Woman without her, man is nothing” # “Woman without her man, is nothing”. Tạm dịch: “Người phụ nữ thiếu cô ấy, đàn ông trở nên vô nghĩa” # “Người phụ nữ thiếu người đàn ông của mình, trở nên vô nghĩa”.
Ngữ pháp sẽ không còn là công thức tẻ nhạt mà là cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ, truyền tải thông điệp và mỗi lớp sẽ là nơi để các thành viên chia sẻ, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Ngữ pháp không còn là công thức và bài kiểm tra điểm số, mà sẽ là những bài học giúp nhau hiểu sự khác biệt của tiếng Anh và tiếng Việt, giúp sử dụng từ vựng bản xứ hơn, và là chất keo gắn những mảnh ghép kỹ năng ngôn ngữ khác như Nghe, Nói, Đọc và Viết. Đừng
chờ đợi hãy thử sức của bạn ngay hôm nay.

THÀNH QUẢ SAU KHOÁ HỌC:

  • Hiểu và phân tích đúng các tình huống ngữ pháp

  • Tăng lượng vốn từ trong nhiều lĩnh vực từ đời sống, đến tự nhiên xã hội